CİDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

PERSONEL ALIM İLANI
Bu haber 2015-01-20 19:25:42 eklenmiş ve 569 kez görüntülenmiştir.

CİDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

 

            Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(bir) "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" ünvanlı personel istihdam edilecektir.

 

            1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

            A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak (36 yaşından gün almamış olmak),

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak yada tecilli olmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

10)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

A) ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin lisans programlarından mezun olmak,

2) Son altı 6 aydır Cide ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek,

3) B sınıfı ehliyeti olmak

4) Bilgisayar sertifikası bulunmak,

5) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

6) Saha ve ekip çalışmasına elverişli olmak,

7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

8) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde; disiplinli çalışma alışkanlığına devlet vakar ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

9) İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

10) Vakıf personel alıp almamakta serbesttir.

 

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

Başvuruda bulunacak adayların 15.01.2015-24.01.2015 tarihleri arasında http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/ internet adresinde bulunan SYDV Personel Alım İlanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuru yapan adaylar arasından mülakata hak kazananlar adaylardan belge istenecektir.

 

D) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER (MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEKTİR)

a) Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

b) Özgeçmiş (Doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi bilgileri içerir şekilde.)

c) Bitirdiği okulun lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti.

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numarası içerir şekilde)

e) Son iki yıla geçerliliği olan KPSS P3 sınav sonuç belgesi

f) 2 adet vesikalık fotoğraf

g) Adli sicil kaydı

h) Sağlık Kurulu Raporu

ı) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge

i) Bilgisayar Sertifikası

j) B sınıfı ehliyet belgesi

k) Yerleşim yeri ayrıntılı nüfus kayıt örneği (En az 6 Ay İlçemizde İkamet Ettiğini Gösterir Şekilde)

 

 

 

Mülakata çağrılan adayların istenen belgeleri Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 29.01.2015 Perşembe günü saat:17:00'a kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten-saatten sonra şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

E) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Başvuran adaylar öncelikle KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 (beş) katı 5 (beş) aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

 

b)Mülakata hak kazanan adayların listesi 26.01.2015 tarihinden itibaren Cide Kaymakamlığı'nın internet sitesinden yayınlanacaktır. İlan edilecek duyuru bildirim ve tebligat yerine geçeceğinden adaylara ayrıca herhangi bir bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Mülakat 04.02.2015 Çarşamba günü saat: 10:00'da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

 

d) Mülakat neticesindeki puan ile KPSS puanının ortalaması sonucu en yüksek olan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek olup yapılan kontroller neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi ile sözleşme imzalanacaktır.

 

e) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

f) Yanlış beyan ve belge verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak sözleşme imzalanmayacaktır.

 

BELGE TESLİM YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:2 Cide /KASTAMONU

 

Tel: 0366 866 15 08 -0366 866 11 99

 

İLANEN DUYURULUR. 15.01.2015

 

Kaynak : cide.gov.tr

ETİKETLER : personel ilanı
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Diğer haberleri
Öz Hızar İnşaat Cide
Anket
2019 seçimlerinde oyunuz kime?
AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
SAADET PARTİSİ
DİĞER...
Kastamonu Cide Şehir Portalı - Haber İş, Yaşam ve Eğlence
Cide Köyleri
Cide Köyleri
Cide Web Siteleri
Cide EĞİTİM
Kastamonu
escort bayan