pendik escortkartal escortsex hikayependik escort

Türk polis teşkilatı ve cide polisimizin polis haftası kutlu olsun

12 Nisan 2020 0
reklam

Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Ülkemizin bu zor günlerinde görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutlarım.

Polis Haftası Ne Zaman?

Polis Teşkilatı haftası her yıl  08-14 Nisan tarihleri arasında kutlanır.
2020 Polis Haftası 08 Nisan Çarşamba – 14 Nisan Salı Günleri arasındadır.

Polis Günü Ne Zaman?

Polis Teşkilatı 10 nisanda kurulduğu için 10 nisan Polis Günü olarak kutlanır.

POLİS HAFTASI SÖZLERİ

Polise saygı, devIete saygıdır ve Polis devIet gücünün temsiIcisidir.
Güvende değilsen polisi ara, polis iç güvenliğimizin teminatıdır.
HaIkın huzuru polisin gururudur.
Türk Polisi Gücünü yasalardan ve halkından alır.
Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.
Toplum güvenliğinin ve düzenin en temel öğesi polistir.

POLİS TEŞKİLATININ TARİHÇESİ

Osmanlı Devleti’nde Polis: 1299-1453 Dönemi: Osman Bey Karahisarı ele geçirdiği zaman, Gündüz Alp’i Subaşı olarak tayin etmiştir. Gündüz Alp bugünkü anlamda ilk polis amiridir. Subaşılar kentin dirlik ve düzenini sağlamışlar ve savaş için gerekli olan askerleri disipline edip eğitmişlerdir.

1453-1826 Dönemi: Emniyet makamları; Sadrazam, Yeniçeri ağası, Falakacı, Cebecibaşı ve Cebeciler, Kaptanpaşa, Topçubaşı ve Topçular, Bostancıbaşılar, Kadı ve Böcekcibaşından oluşmaktadı. En büyük sorumlu olan Yeniçeri Ağası, suç işleyenleri Falakacılara dövdürmüş ve hapsettirmiştir.

Ayrıca Başkent’de sadrazamın, illerde de valilerin emrinde “Baştebdil” adı verilen İstihbarat Şefi çalışmıştır. Bu dönemde “Kadı”lar da polis görevi yapmaya devam etmiş, Sadrazam ve Yeniçeri Ağası’ndan sonra, Adli, İdari ve Yerel Yönetim işleri yanında, İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüp Kadılıkları, polisiyle işleri, özellikle ahlak zabıtasına ait işlerin yürütülmesinde polis amiri olarak görev yapmışlardır.

Taşrada ise, Kapıkulu ve Eyalet Askerleri iç düzen ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu tutulmuş, şehir ve kasabalarda Kollukçular, Yasakçılar, Bekçiler, Edirne Şehri ve çevresinde Bostancı Ocağı, Halep ve çevresinde Çöl Beyleri polis hizmeti görmüşlerdir.

1908 – 1920 Dönemi: İkinci Meşrutiyet ilanı ile 1908 yılında Fransız ve Alman Polis Teşkilatları esas alınarak Polis Teşkilatının yeniden organize edilmesi kararlaştırılmış ve 22 Temmuz 1909 yılında çıkarılan “İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun” ile 31 Mart İsyanından sonra artık yaşaması imkânsız olan Zaptiye Nezareti kaldırılarak, yerine Dahiliye Nezaretine bağlı ve memlekete şamil polis işlerinin yürütülmesiyle görevli “Emniyet Umumiye Müdürlüğü” ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur.

21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi, İkinci Meşrutiyet devrinin koşullarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve bu Nizamname ile polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, personelin dereceleri, sınıfları, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma, yargılama, istifa, tayin, izin cezalandırma işleri, levazım işleri, polis karakolları ve görevleri, polisin kıyafeti ve davranış biçimleri yeniden düzenlenmiştir.

Kurtuluş Savaşında Polis: Mondros Mütarekesi’nin yapıldığı 1918 tarihinden, Milli Polis Teşkilatının kurulduğu 24 Haziran 1920 tarihine kadar, bütün yurtta Osmanlı Devletinin Polisi olarak hizmet etmiştir. 24 Haziran 1920 tarihinden, İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi’nin kaldırıldığı 24 şubat 1923 tarihine kadar geçen sürede ise polis teşkilatı ikilemiş, birisi merkezi İstanbul’da ve Osmanlı Devletine tabi olarak Kurtuluş Savaşı boyunca ve gittikçe daralmış olan bir bölgede ve yalnızca İstanbul’da, diğeri ise, merkezi Ankara’da hızla genişlemiş olan bir bölgede, İstanbul hariç Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar içinde faaliyet göstermiştir.

24 Haziran 1920 de Milli Hükümetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuş, 1 genel müdür, 1 genel müdür yardımcısı ile emniyet, seyrisefer, memurin şubelerinden ve 6 kişilik Teftiş Kurulundan oluşan küçük bir kadro ile çalışmaya başlamıştır.
Ankara’da Milli Hükümetin Emniye-i Umumiyesi Erzurum Milletvekili Durak Bey tarafından 1920 de teşkilatlandırılmaya başlanmış, aynı yıl içinde A. Naci Bey, 1923 yılında Halit Bey Emniyet Genel Müdürü olarak görev almışlardır.

reklam
BENZER KONULAR
CİDE EMLAK

izmir escortizmir escort bayanizmir bayan escortescort izmirbuca escortgaziemir escortalsancak escortizmir eskortbayan izmir escortescort bayan izmirbayan escort izmirescort buca