pendik escortkartal escortsex hikayependik escort

Ramazan Ayın’da Yapılacak İbadetler !

08 Mayıs 2019 0
reklam

RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

 • Ramazan ayında okunan Kur’ân’ın her bir harfine binler sevap yazılır
 • Ramazan ayı “Kur’ân ayı”dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.
 • Her bir Kur’ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.
 • Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur’ân’ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye “arda” denilirdi.

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUA VE İBADETLER

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm’dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:
“Estağfirullâhe’l-azıym. Ve etûbü ileyk” denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZANDA HER GÜN OKUNACAK DUA

İlk On (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”
Türkçe Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allâh’ım!

İkinci On (10) gün: “Yâ gaffârü’z- zünûb”
Türkçe Anlamı: Ey günahları bağışlayan Yüce Allah’ım!

Son On (10) gün: “Yâ ‘atîka’r- rikâb”
Türkçe Anlamı: Ey kullarını a’zad eden Yüce Allâh’ım!

 1. Bu dualar günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.
 2. Ramazan-ı Şerif’in herhangi bir gecesi Fetih suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden bi-izni’llâhi te’âlâ muhafaza olunur.
 3. Ramazan-ı Şerif’in yirmi üçüncü (23.) gecesi Ankebut Suresi ve Rûm Suresi okunur.
 4. Ramazan-ı Şerif’in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlas Suresi okunur.
  DUA-İ ARŞ
  (Ramazan ayının evvelinde veya ortasında veya ahirinde üç kere okunacak.)?
  Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “Allâhu rabbun ahadun samedun ferdun li’l-‘âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. li’l-kâfirîne münzirûne münziran mine’n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhammedun ahadun, hâmidun ve kâsimun ve şâhidun li’l-mü’minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedun ve hüve nebîyyü’l- Mustafâ salla’llâhu te’âlâ ‘aleyhi ve sellem. Ve’l-imâmu’l-murtezâ, ve’r-resûlü’l- müctebâ, nebîyyinâ Muhammedun hüve’r-resûlü’l-murselü, sâhibu’l-kitâbi, münzirun ve’l-kitâbu’l-mecdü, nebîyyinâ Muhammedun sâhibu’l-livâ’i ve’l-minberi ve’l-burâki’l- ezheri ve’r-rızâ’i ve’l-kevseri nebîyyinâ Muhammedun ve zeynü’l-cinâni Ahmedun, ‘abdun mutî’un, ‘âdilun, ‘abdun, cevâdun, nâfi’un, li’l- müşrikîne kâilun, nebîyyinâ Muhammedun ve şefî’unâ Muhammedun ve resûlünâ Muhammedun fahrun lenâ Muhammedun hayrun li’l-‘âlemîne şefî’un li’l-müznibîne ve’l-mücrimîne, nebîyyinâ Muhammedun ihtârahu ve erselehu fî halkıhî şerrefehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhammedun salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’îne bi-rahmetike yâ erhame’r- râhimîn.”

Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı?

Ramazan sünnetleri neler?

Peygamber Efendimiz Ramazan Ayını Nasıl Geçirirdi ?

Hz. Muhammed (sav), Ramazan ayında nasıl beslenir, hangi konularda uyarılarda bulunur ve hangi ibadetleri yapardı ?

Sık sık hasta ve yaşlıları ziyaret eden Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında bu ziyaretlerini sıklaştırırdı.

Halk arasında hiçbir fark gözetmeksizin büyüğünden küçüğüne herkesle iç içe olur, yoksul aileleri ziyaret eder, dertlerine çözüm bulurdu. Sadece kendisi değil çevresindeki herkesi de bu yola sevk ederdi.

Ramazan ayında Peygamber Efendimiz için o tam bir bayram gibiydi. Hatta Efendimiz bir seferinde Ramazan ayı ile ilgi ““Eğer ümmetim

Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükafatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi” (Heysemi, Mecma’uz-Zevaid, c.3, 141) diye buyurmuştur.

Efendimiz İbadet Konusunda Nasıl Uyarırdı?

Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşılayan Efendimiz, bu yüce ayın hiçbir dakikasını boşa geçirmemeye gayret ederdi.

Çevresindeki herkesi de bu konuda bilgilendirirdi. Özellikle Şaban ayının son 10 günü sürekli hutbe okuyarak Ramazan ayını verimli geçirmeye teşvik ederdi.

Bu hutbelerinden tekinde ise Efendimiz, “Ramazanda eda edilecek bir farzın diğer zamanlarda eda edilen yetmiş farza denk sevap kazandıracağı, herhangi bir nafilenin de farz gibi mükafat getireceğini” müjdelemiştir.
Efendimiz Hangi Günler İbadete Daha Çok Yoğunlaşırdı?
Ramazan ayını bu derece hassas bir geçiren Peygamber Efendimiz, sürekli dua eder ve ibadet yapardı.

Gündüzleri zorda olanın yardımına koşan, ziyaret edip ihtiyaçlarını gideren Efendimiz, geceleri tamamen ibadete çekilirdi. Sürekli zikir ve istiğfarla meşgul olan Efendimiz, dilinden de duayı düşürmezdi. Özellikle Ramazan ayının son 10 gününde ibadetlerini yoğunlaştırır, herkesi de sık sık ibadete davet ederdi.

Efendimiz Ramazan Ayında Nasıl Beslenirdi ?

Sert bir iklimi olan Arabistan Yarım Adası’nda Peygamber Efendimiz, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftarlarda genellikle hurma yer ve su içerdi. Çok yemek yemez ve ailesine de çok yemek yemeleri konusunda uyarırdı. Çok yemek olduğu zaman da çoğunu dağıtırdı.

Ramazan ayında beslenme konusunda herkesi uyaran Efendimiz, bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Orucu vücudu zorlamadan tutmak için Efendimiz bir hadis-i şerifinde “Dört şey yapan kişi orucu gayet rahat tutar: İftarı su ile açması, sahuru terk etmemesi, öğle istirahatını terk etmemesi, güzel koku kullanması” şeklinde buyurmuştur.

reklam
BENZER KONULAR
CİDE EMLAK

izmir escortizmir escort bayanizmir bayan escortescort izmirbuca escortgaziemir escortalsancak escortizmir eskortbayan izmir escortescort bayan izmirbayan escort izmirescort buca